„Vystavovat setkání – Kooperační projekt muzea v Aši a muzea v Mylau“

 

Na počátku nového tisíciletí je vnímána Evropa spíše jako hospodářsko-politický svazek se značnou byrokracií a náchylností ke krizím než jako společný prostor a místo pro kulturní a společenský rozvoj. Dnešní hranice jednotlivých států v Evropské unii jsou výsledkem společného vývoje dějin a byly v jejich průběhu často nepřirozeně a dokonce násilně měněny. A právě z tohoto důvodu si zasluhují jak mezinárodní soužití, tak i  přeshraniční mezinárodní spolupráce zvláštní pozornost. Nabízí se zde hledání a znovuobjevení naší společné historie a naší evropské identity přímo na místě.  

Doba reformace jako historická událost hrála již po staletí po celé Evropě svoji významnou úlohu. V průběhu dějin se rozšiřuje dále i za hranice tehdejší Evropy. Od počátku reformačních snah v Katolické církvi, přes utváření dvou velkých vyznání a proniknutí náboženství do všech společenských sfér a posléze jejich upevnění a stabilizování jako účinek Třicetileté války je reformace nadnárodní a na rozdíl od státnosti budovala a dále buduje naši identitu. Muzea v Aši (Česká Republika) a v Mylau (Německo) si daly v rámci Evropskou unií podporovaném projektu za společný úkol, tyto historické kořeny za přihlédnutí k tématu reformace a jejího účinku na dějiny a dnešní dobu oživit, transparentně zviditelnit a zpřístupnit. A to na obou stranách česko-německé hranice.

Obě muzea budou realizovat tři hlavní body projektu: příprava a vytvoření předpokladů pro stavební práce, profesionalizace vlastní muzejní práce, prezentace dosažených výsledků ve formě trvalých a proměnných výstav a v neposlední řadě  i specifická práce pro veřejnost. Všechny tyto hlavní pilíře projektu jsou pečlivě naplánovány a slouží k upevnění vědomostí v oblastech  podobností a rozdílů a vzájemné a zároveň nadgenerační komunikaci mezi občany dvou evropských států.

Vzhledem ke své specifické historii musí obě muzea při budoucí profesionalizaci muzeální práce věnovat zvláštní pozornost všem základním muzeálním činnostem  kterými jsou shromažďovat, uchovávat, archivovat, prozkoumávat a prezentovat ve spojitosti s regionálním vývojem od poloviny devatenáctého století. Tyto oblasti projektu jsou nepostradatelné pro úspěch celého EU – projektu na veřejnosti. Jen dobře probádaný a připravený  muzejní materiál může být dobrým základem pro hodnotné a obsažné proměnné a trvalé výstavy v obou muzeích. Dalším důležitým úkolem jsou přípravné práce a příprava podmínek pro výstavbu a přestavbu nových výstavních prostorů.

Pouhou „špičkou ledovce“ je oblast trvalých a proměnných výstav spolu s prací a nabídkami pro veřejnost. Tyto činnosti patří v oblasti práce s veřejností k těm nejúčinnějším. V průběhu projektu bude na Hradě Mylau nově koncipovaná a realizovaná trvalá výstava. V této souvislost bude v rámci proměnných výstav poprvé umožněno krátkodobě a pružně reagovat a nabídnout výstavy s relevantními tématy podle zájmů široké veřejnosti. Zároveň vzniknou i pro muzeum v Aši nové výstavní prostory a to v historicky cenné budově, nacházející se na území města. Zde budou vystavovány četné exponáty, které se zatím nacházejí v depozitáři místního muzea.

Zintenzívněná spolupráce obou muzeí bude generovat mezi nimi jejich větší vzájemnou podporu a součinnost.

Vedle výstav, které jsou koncipovány spíše staticky a napevno jsou další důležitou částí práce a kontakt s veřejností a vzájemná setkávání různých okruhů osob nejenom v samotném regionu ale především na přeshraniční a nadgenerační úrovni. Zvláštní pozornost bude věnována kontaktům a výměnám žáků a studentů obou partnerských měst a regionů. Dobrým základem je zde spojení Muzea Mylau a školy Futurum, neboť se obě zařízení nacházejí v jednom městě poblíž sebe. 

O pokračování celého projektu Vás budeme aktuálně informovat v rubrice Vývoj projektu.

code/seo by ar-internet.de