Cíl3 Vývoj projektu

Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace v prosinci roku 2012 znamenalo uvést do života náročný a rozsáhlý projekt, který se bude odehrávat hned na několika různých úrovních. 

 

     1. Kooperace škol Futurum a Základní školy Hlávková v Aši

Vedle pravidelných setkání projekčního týmu, která se konají střídavě v Aši a v Mylau nepřijdou zkrátka ani pravidelná setkání žáků ze školy Futurum Vogtland a žáků ze Základní školy Hlávková v Aši. Poté, co se žáci spolu seznámili, tedy v červnu  roku 2013 došlo následně v říjnu a v listopadu 2013 ve Futurum Vogtland  k intenzivním,  několikatýdenním pracovním setkáním mezi žáky z Čech a našimi žáky z deváté třídy. Společně koncipovaná dvojjazyčná putovní výstava školní mládeže na téma „Reformace v regionu Vogtland – týká se to i mě?“ dostává pomalu konkrétní rysy. Žáci si vybírají různá témata ze všedního života, které pak pozorují a srovnávají  pod aspektem reformace. V této souvislosti navštívili žáci předtím také různá muzea  regionu, ke kterým patřila mimo jiné také Obere a Untere Schloss Greiz (Horní a Dolní zámek v Greizu), Hrad v Chebu, Muzeum města Aše a naposledy také Městské muzeum Gera. V tom posledně jmenovaném, tedy v muzeu v Geře, si žáci prohlédli mimořádnou výstavu ku příležitosti reformace pod jménem „Mezi císařem a kurfiřtem“. Navíc k tomu se konal workshop v muzeu na Hradě Mylau, při kterém se žáci mohli seznámit se základy muzeální práce.

Za účelem přípravy společné výstavy žáků na téma reformace a přípravy nového materiálu na  výstavu se setkali v červnu 2014 žáci obou škol a navštívili spolu Státní archiv Cheb a zároveň tamní bývalý klášter. Toto setkání bylo dalším přínosem pro upevnění přátelských vztahů žáků obou škol.

Na podzim roku 2014 navštívili žáci Základní školy Hlávkova v Aši školu Futurum Vogtland v Mylau. Toto setkání, které probíhalo po několik týdnů, posloužilo přípravě na společnou putovní výstavu na téma reformace. Přitom zde mohli zejména čeští žáci využít a prohloubit svoje jazykové znalosti v oblasti německého jazyka.

Poprvé byla výstava žáků prezentována dne 25. dubna 2015 v prostorách Muzea Hrad Mylau. Od 21. května 2015 lze tuto výstavu shlédnout v Muzeu na Poštovním náměstí v Aši, v budově bývalé hasičské zbrojnice.…..

 

seznámení v Mylau dne 05.06.2013 

 

VRF - reportáž Regionální televize Vogtland na téma  setkání žáků dne  05.06.2013:

 

muzeálně-pedagogické dny v říjnu 2013 v Aši a v Mylau

v Aši – před bývalou hasičskou zbrojnicí (ve které má vzniknout nové muzeum) 

               

 

 

na hradě v Chebu                                                                           

 

prohlídka zámku v Greizu 

             

         

 

VRF - reportáž Regionální televize Vogtland na téma společná návštěva Městského muzea Gera dne 13.02.2014 

  

                                                                  v chebském archivu, červen 2014

v chebském klášteře, červen 2014

 

    

výstava žáků „Místa reformace v západním Sasku a na Ašsku“ prezentovaná dne 25.04.2015 v Muzeu Hrad Mylau

 

fotografie z projektových setkání

21.05.2013 – návštěva v Aši 

    

 

 

28.08.2013 - návštěva staveniště

stará hasičárna v Aši                                                         02.10.2013 – společná porada v Mylau 

                         

 

15.01.2014 návštěva Základní školy Hlávková 

                                                                  

  

 

 

společné návštěvy stavby v Mylau dne 15.07.2014 … a 02.09.2014

 

 

 

setkání a porada projektového týmu na Městském úřadu v Aši dne 09.03.2015

 

     2. Stavba/sanace Hradu Mylau 

 

Od dubna 2013 informuje veřejnost o projektu Cíl3 vývěsní tabule umístěná před hradem

 

 

Na provedení stavebních prací jsou vypsána rozsáhlá výběrová řízení.

 

Hrad Mylau dostane kromě nové střechy také kompletní topné a větrací zařízení. Okna a jednotlivé dveře budou podle předpisů památkové péče buďto vyměněny a nebo zrenovovány. Právě tak bude i elektrická instalace uvedena do stavu, který bude vyhovovat nejnovějším bezpečnostním předpisům a zároveň bude tato přizpůsobena požadavkům a potřebám nové výstavy. Samozřejmě bude věnována také velká pozornost novému poplašnému požárnímu zařízení, které bude jak hrad, tak i inventář ochraňovat před zničením požárem. Dále je plánována renovace podlah a stěn, aby se obzvláště muzeum mohlo zaskvět v novém lesku. Vzhled celého hradu bude zachován v původním stavu, místa s poškozenou a opadanou omítkou budou opraveny podle předpisů památkové péče.

V březnu 2014 bylo na Horním Hradě v Mylau započato se sanačními pracemi. Pro úspěšné provedení pokrývačských prací a prací na fasádě bylo nutno nejprve postavit lešení. Stav původní stavby a to zvláště stav střechy a krovů znamenal pro stavební firmy potýkat se se stále novými úkoly. Za účelem bezpečného pracovního postupu a provádění stavebních prací musely činnosti na stavbě probíhat pod dohledem statika.

Naštěstí bylo s vědomím památkové péče rozhodnuto, na vnitřním nádvoří hradu starou omítku odstranit a nahradit ji novou. Tímto zde došlo k odkrytí a objevení nálezů ze starých časů, které byly dlouhá léta skryté pod fasádou. Tak například spatřily světlo světa nález příhradové konstrukce s původním vyzděním ve formě rybí kostry a nebo také dřevěné trámy starého podloubí. Tyto cenné nálezy bylo teď možné také zviditelnit.

Okna, nacházející se ve výstavních prostorách byla buď částečně zrestaurována, nebo z části obnovena. Díky sklům, která chrání před UV-zářením nebylo nutné tato okna zakrývat závěsy nebo roletami. Okna nabízejí pohled na skvostné vnitřní nádvoří hradu a nebo také na největší cihlový železniční most na světě – na Göltzschtalbrücke.

Ve všech výstavních prostorách je instalováno nové topné zařízení. Tím je možné např. využívat po celý rok radní sál na různá představení. Navíc je v tomto sále instalováno také ventilační zařízení. 

Dobrou práci zde vykonalo také malířské řemeslo. Prostory a schodiště hradu osloví své návštěvníky  příjemnými a vkusnými barevnými tóny. A také již tehdy značně ochozené a částečně poničené podlahy – ať parketové, prkenné a nebo dlaždičkové mají za sebou náročnou sanaci.

 

     3. Muzeum:

 

Zrestaurováním kaple v Palasu (Palas - reprezentativní středověká halová stavba) na horním hradě byla již v květnu 2013 dokončena přestavba jedné menší části muzea.

V létě 2013 bylo diplomovanými restaurátorkami paní Ines Brandt a paní Arlett Seidel evidováno, ohodnoceno a zrestaurováno přes 10.000 knih historické knihovny. Můžeme se již dnes těšit na znovuobjevené cenné exempláře, které najdou své místo na nově připravované výstavě.

Výstavní prostory budou navíc pro novou výstavu rozšířeny o nové místnosti, které byly doposavad návštěvníkům uzavřeny. Zde budou uskutečněné expozice, které budou veřejnosti prezentovat mj. především témata jako J.L. Metzsch a reformace, přírodovědné spolky regionu, dějiny města a hradu a mnohé další.  

Pro uspořádání a uskutečnění nově koncipované výstavy v dalších prostorách se nám podařilo získat odborníka - architekta výstav, návrháře a designéra pana profesora Detlefa Saalfelda z Berlína.

Aby byla výstava dostatečně vědecky a fundovaně prezentována, o to se bude starat pracovní kolektiv složený z odborníků paní doktorky historičky Susanne Baudisch z Drážďan a pana Ralfa Gebuhra M.A. z Berlína. Jejich úkolem bude mimo jiné se zabývat rešerží o exponátech, vyhotovením skript a výstavního katalogu.

Od prosince roku 2014 je v nově zrestaurovaných prostorách Horního hradu Mylau svým návštěvníkům k dispozici nová, dvojjazyčná německo-česká výstava. Zde najdeme více než 1001 výstavních exponátů. Tyto svědkové starých časů pocházejí z různých časových období historie hradu a místního regionu, tehdejších řemesel, církve, průmyslu a také se zde nacházejícího největšího cihlového mostu na světě – Göltzschtalbrücke. Celkem zde najdeme na 15 tématických okruhů, které je možné objevovat v 18-ti výstavních prostorách. Přitom zde najdeme jak exponáty, které byly již dříve vystaveny v bývalém muzeu (např. vycpaného zubra), tak i exponáty, které byly doposavad skryty v hlubinách depozitáře a spatřily světlo světa až nyní, na této nové výstavě muzea (jako např. klec pro kanáry).

 

 

 

Schodiště v Palasu připomíná obrazovou galérii, kde můžeme obdivovat výběr obrazů regionálních malířů.  

 

 

Historický reprezentativní radní sál s impozantním, nově zrestaurovaným korunovým lustrem je celoročně k dispozici jak pro veřejné, tak i pro soukromé akce.

 

Díky schodolezu je umožněno nyní i vozíčkářům navštívit velkou část výstavy. 

V rámci projektu byl vydán dvojjazyčný katalog o Muzeu Hrad Mylau jménem „O starých věcech a  nových cestách“. Zde jsou témata výstavy dále rozvedena a objasněna.  

 

„Setkávání a výstavy – projekt spolupráce muzeí Mylau a Aš“

Muzejní pedagogický projekt

Projekt „Setkávání a výstavy – projekt spolupráce muzeí Mylau a Aš“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie: Operační program Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko 2007 – 2013.

 „Setkávání a výstavy – projekt spolupráce muzeí Mylau a Aš“

code/seo by ar-internet.de